ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้งานระบบ CRIMES SIMULATION ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๑

พ.ต.อ.มนตรี  สีทอง มอบนโยบายในการฝึกทักษะการใช้งานระบบ CRIMES หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเบื้องต้นผ่านระบบ SIMULATION ให้แก่คณะครูฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๑ นำไปถ่ายทอดและฝึกฝนให้แก่นักเรียนทุกนายภายในศูนย์ฝึกได้มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ CRIMES...

หลักสูตร หัวหน้างาน 167 นายซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 17-20 และ 23-25 ก.ค.61

วันที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. พ.ต.อ.มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก.รรท.ผบก.อก.สทส./ประธานคณะกรรมการตรวจรับการจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ(CRIMES) เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานระบบ CRIMES หลักสูตรสืบสวน/ปราบปราม...

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน วันที่ 7 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น.

7 ธันวาคม 2017 ·  วันที่ 7 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก.(1) เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้นำระบบCRIMES ไปจัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงประโยชน์ในการใช้งานเกี่ยวกับงานจราจร และงานสืบค้นข้อมูล โดยมี...

การใช้งานระบบ CRIMES หลักสูตรสืบสวน/ปราบปราม ระหว่างวันที่ 8 -11 และ 21-22 พ.ค.61

วันที่ 10 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. พ.ต.อ.มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก.รรท.ผบก.อก.สทส./ประธานคณะกรรมการตรวจรับการจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ(CRIMES) เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานระบบ CRIMES หลักสูตรสืบสวน/ปราบปราม...

การใช้งานระบบ CRIMES หลักสูตรสืบสวน/ปราบปราม ให้กับข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.5 รุ่นที่1-2

วันที่ 27 มี.ค.61 เวลา 09.00 - 16.00 น. พ.ต.อ.มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก.รรท.ผบก.อก.สทส./ประธานคณะกรรมการตรวจรับการจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ(CRIMES) เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานระบบ CRIMES หลักสูตรสืบสวน/ปราบปราม...

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ(CRIMES) หลักสูตรพนักงานสอบสวน สังกัด บช. ภ.9

วันที่ 24 ส.ค. 60 พ.ต.อ.มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก.(1) เป็นวิทยากรบรรยาย ของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ(CRIMES) หลักสูตรพนักงานสอบสวน สังกัด บช. ภ.9 ระหว่างวันที่ 22-25 ส.ค.60 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่...

Show Buttons
Hide Buttons
เข้าสู่เว็บไซต์
Some text some message..